استاد ” رامین باطبی “

مدیر عامل شرکت پژوهش هنرهای رزمی اسیا

ریاست اتحادیه بادیگاردی IBGA

 

استاد داداشیان

مدیر اجرایی شرکت

ریاست IBGA آسیا و ایران